projekt dokončen září 2022

talentové číslo 073

Oto - 20 let
PŘÍSPĚVEK NA STUDIA V ZAHRANIČÍ

Oto Ulrich je neskutečně talentovaný, ale  také neskutečně milý a pokorný mladý muž. Nechápejte to špatně. Takto fyzikou a matematikou talentovaný člověk často těžce hledá společnou řeč s „normálním“ laikem. To není případ Oty a setkání s ním jsem si opravdu užila. S radostí si se mnou povídal o vědě, svých snech i literatuře. Přeje si studovat fyziku a astrofyziku v Dublinu. A potřebuje naši pomoc.

Ve škole ho baví především přírodovědně zaměřené předměty. Ale nenechte se mýlit. Za osm let studia gymnázia měl Oto na vysvědčení VŽDY jedničku. 

Baví ho také astronomie a mezi fotkami naleznete i snímek, jež fotil sám Ota – věnuje se také astrofotografii. A jaké je nejoblíbenější souhvězdí či hvězda? Zeptala jsem se Oty. „To je strašně těžké, to je taková Sofiina volba“.  Vybral Orion a jeho druhou nejjasnější hvězdu Betelgeuze.

Rád si pročistí mysl sportem, baví ho basketbal a plavání. A moc rád čte. Oblíbil si knihy Dana Browna, nejvíce asi Inferno. Baví ho také antiutopická literatura, v čele s legendárním 1984 od George Orwella.

Moc rád poslouchá hudbu, má vytvořené oblíbené playlisty a dle nálady mu v uších zní pop, rock či indie.

Oto si vyhledal možnosti financování školného z tzv. irských fondů. Život v Dublinu je však nákladná záležitost. Oto si plánuje najít brigádu, až se ve škole a svém novém domovu rozkouká. Proto nás poprosil o příspěvek na první tři měsíce, aby měl z čeho hradit náklady na ubytování, jídlo apod.

Tento milý mladý muž má neskutečný talent a on i jeho rodina dělají, co je v jejich silách, aby se Oto mohl studiu fyziky a astrofyziky věnovat. Nyní však potřebují naši pomoc, úhrada každodenních životních nákladů v Irsku je vysoká. Podpoříte tohoto talentovaného mladého muže s námi?

Učíme děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za naši pomoc něco společnosti navrací. Děti si mohou samy vybrat, jak rozvoj svého talentu zúročí. Oto by rád bych zorganizoval aktivitu či přednášku v rámci jednoho z kol Expedice Mars - nejspíše semifinále. „Nejlepší by bylo možná obojí - nejprve nějaký úvod do astrofotografie z mé strany a poté by si i děti samy vyzkoušely zpracování dat z nějakého mého focení či pokud by okolnosti přály i něco vyfotily.“ Skvělý nápad a už se moc těšíme.

OTŮV MOTIVAČNÍ DOPIS:

Oto Ulrich

student posledního ročníku osmiletého gymnázia

Uherské Hradiště, 31. 1. 2022

Dobrý den,

studium fyziky v zahraničí je mým snem po celou dobu studia na gymnáziu. Fyzika se stala mým oblíbeným předmětem a koníčkem hned po mém prvním setkání s ní v primě. To samé platí pro angličtinu, které se akorát věnuji již od první třídy a v průběhu života mi přirostla k srdci – v angličtině čtu vědecké články, dívám se na videa, filmy, čtu knihy. Právě díky tomuto už velice dobře znám i odborné fyzikální termíny v angličtině. Skloubení těchto dvou zájmu byl tedy logický krok pro mě a po pečlivém výběru mě zaujala Trinity College Dublin v Irsku, na kterou jsem již podal přihlášku.

Můj zájem o fyziku, zejména astrofyziku každý z mých kamarádů a příbuzných velmi dobře zná, neboť o fyzice rád mluvím při jakékoliv příležitosti – vysvětluji všudypřítomné zajímavé fyzikální jevy a při noční procházce ukazuji souhvězdí, což mě dovede třeba i k popisu principu neutronové hvězdy. S tímto souvisí i další můj koníček – astronomie, vlastním menší dalekohled, se kterým jdu při jasných nocích na pole pozorovat například Měsíc, Jupiter nebo Saturn a začínám i s astrofotografií. Pokud přijdu do styku s něčím pro mě neznámým, hned pátrám na internetu po nejlepším výkladu tohoto jevu. Právě tato snaha poznat a popsat fyzikální jevy nejen na Zemi, ale hlavně v nekonečném vesmíru mě přesvědčila, že obor fyziky a astrofyziky je pro mě to pravé.

Samozřejmě je má znalost a nadšenost podložena i akademickými výsledky. Po dobu studia na osmiletém gymnáziu jsem se zúčastnil všech kategorií Fyzikální olympiády a soutěžil i v krajských kolech, či dokonce v celostátním kole kategorie A. Na vysvědčení jsem měl průměr 1,0 po celou dobu mé školní docházky, časté jsou i pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy. Na nižším gymnáziu jsem dvakrát zvítězil v soutěži Matfyz FEAT, kde jsem prezentoval samostatně vyrobené modely mlžné komory a Van de Graaffova generátoru. V sextě jsem narazil na netradiční soutěž Expedice Mars, která prověřila mé schopnosti práce v týmu, komunikace, prezentace. Postoupil jsem v ní až do finálního kola – simulace letu na Mars a nyní jsem v roli spoluorganizátora dalších ročníků. Právě po této účasti jsem si začal uvědomovat důležitost programování pro práci fyzika jako vědce, začal jsem se tedy sám učit programovat v Pythonu, C#. K rozvoji mých programátorských dovedností přispěla i stáž Akademie Věd ČR – Otevřená věda, kde bylo třeba programovat právě v Pythonu. Má stáž měla název „Experimentální astročásticová fyzika“ a účastnil jsem se jí po celou dobu roku 2021. Umožnila mi se setkat naživo s laboratorním prostředí a prací vědců. Hlavní náplní bylo měření střední doby života pomocí scintilačních detektorů. Posledním mým úspěchem je složení zkoušky o dovednosti angličtiny CAE, ve které se mi podařilo dosáhnout nejvyšší úrovně C2, tato zkouška je nejen důležitá pro studium v zahraničí, ale i pro můj rozvoj obecně..

Trinity College Dublin patří mezi velmi prestižní univerzity, která by mi umožnila studium i život v anglickém prostředí a rovněž bakalářský program již zaměřený na astrofyziku. Domnívám se, že právě prestiž této univerzity by mi dovolila odstartovat mou kariéru, popřípadě doktorské studium. Velkou výhodou irských univerzit a také důvod, proč jsem se o Irsko v první řadě zajímal je školné, které by z velké části měly pokrýt irské granty. Kvůli vysoké životní úrovni v Dublinu budou ale životní náklady také vysoké, a tudíž je to hlavně tato oblast, kde bych vás žádal o finanční podporu. Celkový odhad nákladů přikládám v dalším souboru.

Děkuji, že jste věnoval(a) čas mému dopisu.

S pozdravem

Oto Ulrich

 

Fotogalerie

  • Talentovaný Oto a jeho oblíbené pozorování hvězd
  • Oto :-)
  • Ukázka diplomů z mnoha vědeckých úspěchů
  • Oto a jeho atro fotografie