Vize

Náš nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému finančně bezproblémoví. Pomáháme talentovaným, těm co o něco usilují.

Poslání

Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco udělat a změnit tím svět k lepšímu.

Komu pomáháme

Pomáháme běžným českým rodinám a jejich dětem. Formulář pro uchazeče o podporu Cestou talentu naleznete v sekci "Ke stažení". Jaká jsou kritéria výběru?

BĚŽNÁ ČESKÁ RODINA

Rodiče chodí do zaměstnání, snaží se své děti podporovat, avšak nedostatečně finanční prostředky limitují jejich možnosti.

OPRAVDOVÝ TALENT A SNAHA

Dítě je talentované a vyniká, v jakémkoliv slova smyslu -- sport, hudba, věda. Aktivně se snaží rozvíjet svůj talent, dělá něco "navíc". Vystupuje na hudebních koncertech, účastní se sportovních zápasů, zapojuje se o vědeckých olympiád apod.

DOPORUČENÍ PEDAGOGŮ ČI VEDOUCÍHO KROUŽKU

Při žádosti o podporu nadačním fondem Cesta talentu se předkládá doporučení učitele nebo vedoucího kroužku, jež potvrzuje talent a potenciál dítěte.

MOTIVAČNÍ DOPIS

Každé dítě vypracovává svůj vlastní motivační dopis, který předkládá při žádosti o podporu nadačním fondem Cesta talentu. Dopis by měl obsahovat následující informace: - představení dítěte (jméno, věk, apod.); - co si přeje dítě dokázat, čím si přeje být, např. kdo je jeho vzor apod.; - jak můžeme dítěti pomoci, čím bychom mohli pomoci rozvoji jeho talentu, ideálně i cena dané pomoci; - zpětná vazba = jak se za danou pomoc odvděčí, tj. co navrátí společnosti, necháme návrh na dítěti.

Hodnoty

POCTIVOST A ODPOVĚDNOST

Jsme poctiví k našim dárcům a investujeme jejich příspěvky co nejefektivněji. Chováme se zodpovědně ke svěřeným prostředkům i k osudům, kterým pomáháme.

RESPEKT K TĚM, KTERÝM POMÁHÁME A K JEJICH ŽIVOTNÍM HODNOTÁM

Respektujeme ty, kterým pomáháme.

TRANSPARENTNOST

Každý z našich příběhů je průběžně monitorovaný a o výsledcích Vaší pomoci Vás budeme pravidelně informovat. Dary jsou snadno dohledatelné. Stačí do našeho systému zadat unikátní talentové číslo a obratem se dozvíte, jak Váš příspěvek pomáhá a jak se příběh vyvíjí.

ZPĚTNÁ VAZBA

Děti učíme, že není možné jen "brát", ale je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za pomoc něco společnosti navrací. Chlapec, který se zúčastní bmx campu, pak děti ve své komunitě učí nové triky na kole. Dívka, která může díky našemu nadačnímu fondu chodit na hodiny klavíru, zahraje např. 2x ročně pro radost seniorům v domově důchodců apod.

Princip fungování

Princip fungování je jednoduchý. Dítě má talent. Snaží se ho rozvíjet. Pracuje na sobě. Rodiče však nemají možnost jeho rozvoj dostatečně, zvláště finančně, podpořit, pouhá snaha dítěte v dnešní době prostě nestačí. A proto jsme tu my. Odhalíme potenciál, který v dítěti je. Vidíme, že za svým snem tvrdě jde, snaží se, touží být opravdu nejlepší. A my mu pomůžeme. Pomůžeme dětem z obyčejných rodin. Klukovi zapůjčíme nové kolo nebo mu zařídíme účast na sportovním campu, dívce s výtvarným nadáním zajistíme hodiny kreslení apod. Vše probíhá po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem. Přejeme si, aby dítě pochopilo, že by bylo hezké za pomoc společnosti něco vrátit. Může navrhnout, jak rozvoj svého talentu zúročí ve prospěch společnosti, nebo mu zpětnou vazbu, po konzultaci s ním, vymyslíme my. A tak se další děti od našeho talentovaného chlapce naučí nové triky na kole, dívka nalamuje krásné obrazy dětem do školky a talentovaný zpěvák zazpívá v domově důchodců. 

PRO DÁRCE

Do zprávy pro příjemce můžete uvést, komu můžeme za dar poděkovat. Platbu zaslal p. Hodný, ale dar je od celé rodiny? Budeme rádi, pokud napíšete, že naše díky patří rodině Hodných, včetně psa Hafíka :-) Pokud dále uvedete, že souhlasíte se zveřejněním svého jména za účelem seznámení veřejnosti s dárci, rádi Vás potom na našem webu uvedeme mezi ty, kteří nás podporují.

V každém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za těmito účely:

-        uzavření a plnění smlouvy, evidence údajů o poskytnutí daru a umožnění předání daru svěřenci, včetně související komunikace;

-        plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daňového práva.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů http://www.cestatalentu.cz/cz/ke-stazeni.

Moc Vám děkujeme!