projekt dokončen srpen 2020

talentové číslo 068

Lukáš - 16 let
PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÉ
 

Lukáš Juřica je velice talentovaný mladý muž, který se zamiloval do programování a robotiky. Nyní jej čeká studium na odborném gymnáziu, jež je zaměřeno právě na IT a pro Lukáše je jako stvořené. Luky má ještě dva sourozence. Jeho talent bohužel doprovází také vážné zdravotní problémy. Jeho rodiče nás poprosili o pomoc. Studium se totiž platí. Pojďme společně pomoci tomuto úžasnému chlapci.

Lukáš se narodil jako třetí dítě do milující rodiny. Jeho rodiče si prožili veliké trápení se staršími sourozenci, kteří byli od malička vážně nemocní. Bohužel, i Lukášek si již od třech týdnů po narození prožívá neskutečná trápení. Rozsáhlá nádorová onemocnění se podařilo nakonec porazit, bohužel však léčba negativně ovlivnila Lukyho pohybový aparát a dnes musí používat invalidní vozík.

Co bylo Lukáškovi odepřeno v pohybu, bylo mu dopřáno v jeho nesmírné inteligenci a talentu. Luky však od útlého dětství potřeboval individuální výuku, proto s ním maminka zůstala doma a od 3.třídy se učí formou domácího vzdělávání, a to nejen s pomocí maminky, ale i tatínka, který jej po práci rozvíjel v odborných předmětech.

Lukáš je již od svých čtrnácti let členem dospělé sekce org. Mensa, účastní se exkurzí a aktivit, které jsou dostupné, a dokonce ve volném čase hraje florbal na vozíčku, plave, hází oštěpem či diskem.

Jeho rodiče jsou úžasní lidé, a když nás poprosili o podporu, svěřili se nám se svými starostmi, podělili se o radosti, které jim jejich děti přinášejí, věděli jsme, že pomoc tomuto talentovanému chlapci a jeho rodině dává více než smysl.

Maminka Dana nám prozradila, že od napsání motivačního dopisu, aniž by měl Luky něco „jistého“, chlapec usilovně programuje, sestrojuje a tvoří a nadšen se s rodiči dělí o výsledky, kterých dosahuje. Tak třebas, že mu měřák už přesně měří a že mu to funguje... Maminka nadšená, že se Luky do své zpětné vazby „zakousnul“ a tvoří, aby opravdu něco ukázal.

Učíme děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za naši pomoc něco společnosti navrací. Děti si mohou samy vybrat, jak rozvoj svého talentu zúročí. Lukáš plánuje vytvořit video o představení platformy Arduino, které by shrnulo základní informace o platformě a komunikaci mezi zařízeními. Chce ho zacílit převážně na začátečníky s Arduinem. Už se moc těšíme.

LUKÁŠŮV MOTIVAČNÍ DOPIS:

Dobrý den, vážení obyvatelé planety Země a přilehlého okolí.

Jmenuji se Lukáš Juřica a na světě s vámi koexistuji skoro 16 let. Momentálně jsem čerstvě dokončil studium na ZŠ Březová, které jsem absolvoval formou dálkového studia ze svého místa bydliště v Lysé nad Labem.

Od útlého věku můj zdravotní stav vyžadoval speciální péči a přístup, jelikož jsem byl narozen s nádory v krku (mimo jiné), což znamenalo nutnost speciální léčby, kterou se mnou absolvovali mí rodiče. Moje matka se mnou zůstala doma, aby mohla podávat léčiva či se o mne starat.

To se bohužel nezměnilo ani po úspěšném ukončení léčby jelikož jsem z nejasného důvodu přestal korektně chodit, čímž jsem zůstal závislý na ostatních. V rychlosti chůze či stabilitě jsem nestačil svým vrstevníkům ve škole, jelikož jsem zároveň byl schopen absolvovat delší trasu pouze na vozíku a s doprovodem (většinou rodinného příslušníka), načež jsem ve třetí třídě přistoupil na dálkovou formu vzdělávání, kterou jsem od čtvrté třídy absolvoval ve výše zmiňované škole. Tím jsem znovu přidělal práci svým rodičům, ale možnost vlastního časového managementu mi umožnila najít své největší záliby v konstrukci, programování a robotice.

Účastním se kurzů rozšiřujících mé schopnosti / znalosti v tom, co mě baví či mimo ně. Zúčastnil jsem se několika soutěží převážně v robotice, kde jsem získal vyjma důležitých zkušeností i skvělá umístění, nebo v konstrukci mechanických strojů konkrétně Stirlingova motoru. Docházím do atletického sportovního klubu pro hendikepované, se kterým se účastním různých akcí včetně závodů. Zároveň se účastním akcí pořádaných organizací TALNET, se kterou se účastním výjezdních akcí, kurzů či exkurzí v i vně svých hlavních preferencí.

Chtěl bych dále rozšiřovat své všeobecné schopnosti s větším důrazem na robotiku, programování atd., v čemž mě limituje především má větší závislost na lidech, schopných mi pomoci, plynoucí z mého postižení a moje neschopnost vykonávání některých, pro ostatní běžných úkonů, či má rychlá unavitelnost. 

Tímto velmi jemným sítem neprojde množství škol a zůstane jen málo zbývajících. Z nich jsem největší shodu v nabízeném rozvoji našel v 1.IT Gymnáziu v Satalicích na okraji Prahy. Bohužel kilometr před ním končí finanční možnosti mé rodiny, která nemůže kvůli mě “ponechat osudu” mého staršího bratra, který má podobné ale svým způsobem specifické omezení a potřeby jako já.

Nelze přesně určit můj nadcházející přínos pro lidstvo, a to ani ve spojení se zmíněným gymnáziem. Přál bych si rozvinout své schopnosti tak, abych byl schopen je využít při řešení skutečných problémů. Chci umět poskytnout hodnotné informace, které budu mít možnost dále šířit, a budou stát za věnování pozornosti. Neumím říci, jestli díky studiu na 1. IT Gymnáziu kupř. vymýtím rakovinu, ale chci své schopnosti využít ke skutečně smysluplnému vývoji života na planetě.

Hodlám vytvořit video o představení platformy Arduino, které by shrnulo základní informace o platformě a komunikaci mezi zařízeními. Chci ho zacílit převážně na začátečníky s Arduinem..

Děkuji za Vaši neúnavnou pozornost.

 

Dne 4. 7. 2020 obyvatel euroasijského kontinentu Lukáš Juřica

 

 

 

Fotogalerie

  • Lukáš a 1.místo na Kyberrobotu 2020
  • S kamarády z Jedličkova ústavu rád hraje florbal
  • Lukáš během obhajoby své práce na workshopu na univerzitě
  • Luky je aktivní a rád plave