projekt dokončen únor 2017

talentové číslo 035

Veronika - 12 let
STARTOVNÉ NA ZÁVODECH S PONÍKEM

Veronika Vaňková je úžasná mladá dáma. Už od svých čtyřech let se věnuje jízdě na koni, ke které jí přivedla její maminka. Prozatím jezdí na poníkovi a závody zvané „všestrannost“ si zamilovala. Jejím parťákem, tedy spíše parťačkou, je poník Stázka, se kterou tvoří Verunka opravdu sehraný tým.

Preciznost a disciplinovanost, které jsou v závodech potřebné, se vtiskly do Verunčina života i mimo stáje. Ve škole měla na vysvědčení vždy samé jedničky, a to je na sedmý ročník vážně skvělý výkon!

Když není ve stájích, tak si koně ráda kreslí. Verča je prostě „koňačka“ celou svou duší.

Se Stázkou podávají skvělé výkony, a proto by se rády v přicházející sezóně zúčastnily celkem pěti závodů. Ty jsou však pokaždé na jiném místě. Je třeba na místě dojet, přepravit Stázičku, uhradit ustájení a startovné. A právě tyto náklady Veroničině účasti brání.

Co říkáte, pomůžeme Veronice zúročit hodiny a hodiny na tréninzích a pomůžeme jí s účastí na závodech?

Přání: startovné na závody s poníkem

Učíme děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za naši pomoc něco společnosti navrací. Děti si mohou samy vybrat, jak rozvoj svého talentu zúročí. Veronika by ráda uspořádala odpoledne ve stájích. Dětem a dalším zájemcům by ukázala, jak se o koně starat, předvedla by, jak se na koně nasedá, a vůbec něco ze svého jezdeckého repertoáru a zájemci by si mohli jízdu na koníkovi i vyzkoušet.

VERONIKY MOTIVAČNÍ DOPIS:

Jmenuji se Veronika Vaňková. Je mi 12 let a chodím do 7.B Základní školy Václava Hejny v Červeném Kostelci. Od čtyř let se věnuji jezdectví. V loňském roce jsem začala jezdit závodně za Jezdeckou stáj Slavíkov, kde nás trénuje Lucie Hlavatá a mamka. Letos byla do naší stáje zakoupena nová ponička Stázka, s kterou jsem se účastnila závodů vždy s umístěním. Npř.: Svoboda nad Úpou

                                                                       – Drezůra 5. místo z 26 startujících

                                                                       - Parkur 5. místo z 30 startujících

Zatím mým největším a pro mě i nejcennějším úspěchem je první místo v „Rozlučkové Všestrannosti“ na Pardubickém závodišti. Tomuto odvětví v jezdeckém sportu bych se chtěla na dále věnovat. Soutěže všestrannosti nebo také military jsou více denní a skládají se z drezůry, kde je kladen důraz na proježdění koně a bezchybný sed jezdce. Další část soutěže je skoková zkouška tak zvaný parkur, kde kůň s jezdcem překonávají překážky, na kterých je potřeba získat co nejméně trestných bodů. Třetí závěrečnou zkouškou je teréní jízda. Tato teréní zkouška se nazývá také kros, kde na jezdce a koně čekají různé přírodní pevné skoky, které je potřeba překonat ve stanoveném čase. Závody všestrannosti se pořádají například v Pardubicích, v Kolesách, v Brně, v Lošticích, v Borovanech, v Karlových Varech, v Doksech atd.

Příští rok mám možnost účastnit se na Stázce celorepublikových soutěží ve všestrannosti v kategorii dětí od 10 do 13 let závodících na pony, které vyvrcholý mistrovstvím České Republiky. Stázka je opravdu velmi šikovný poník, se kterým mám velkou šanci na pěkné umístění na MČR. Do naší Jezdecké stáje Slavíkov nás jezdí trénovat pan Buben, který se několikrát účastnil mistrovských soutěží České Republiky. Od pana Bubna vzešel podnět, že bychom se mohli těchto soutěží účastnit.

Dozvěděla jsem se od paní třídní učitelky Kovalové, že je možno čerpat finanční grant na podporu sportu od naší školy. Tento sport je poměrně finančně náročný. Finanční částka za jeden závod se pohybuje kolem 2200 Kč: - Ustájení koně 1600 Kč

                             - Startovné 600 Kč

                              - Ustájení a startovné je možno doložit dokladem

Plus náklady za dopravu.

 Já a moji rodiče bychom chtěli poprosit školu zda-li by z tohoto grantu bylo možno čerpat finanční pomoc. 

V Zábrodí dne 14.11.2016                             Podpis rodičů:

 

 

Fotogalerie

  • Jedna z částí závodu - kros
  • Verunka na Stázce při drezůře
  • Další část závodů - parkur
  • Když Verunka nejezdí na koních, ráda si kreslí. A jak jinak, než koně
  • Ještě něco ze závodů...
  • a ještě jedna závodová a Verunka se Stázkou v akci