projekt dokončen červenec 2016

talentové číslo 018

Magdalena - 13 let
KONCERTNÍ HOUSLE

Magdalena Zajacová je fascinující dívka. Pochází z hudebně talentované rodiny, dědeček hrával na vícero hudebních nástrojů bez znalostí not. Magda tento dar podědila. A hraje skvěle na flétnu, mandolínu, klarinet, dudy a především housle. Když se nevěnuje hudbě, tak ráda kreslí.

Tato neskutečně nadaná dívka žije se svou mladší sestrou sama s maminkou, učitelkou na prvním stupni základní školy, která po vyučování nelení a, jakožto zapálená sportovkyně, vede kroužek házené.

S hudbou Magda začala ve třech letech hrou na flétnu. A svým milovaných houslím se věnuje od šesti let. Je aktivní členkou Komorního orchestru a orchestru na ZŠ Jabloňová v Liberci, kterou navštěvuje. Účastnila se mnoha hudebních soutěží s úžasnými výsledky na 1. či 2. místě. Vystupuje v Malém divadle v Liberci a občas dokonce hraje na svatbách.

Jejím obrovským snem je studium konzervatoře. Aby však mohla tuto školu absolvovat, je třeba vlastnit dvoje housle. Jedny běžné a druhé koncertní. A právě ony koncertní housle jsou přáním a pomocí, které by Magdě pomohly v rozvoji jejího talentu a daru. Jejich pořizovací hodnota je však vyšší a její maminka si je nemůže dovolit.

Co říkáte, pomůžeme této mladé umělkyni split její přání? A přiblížit jí snu největšímu, být sólovou hráčkou v orchestru a snad i České filharmonii?

Přání: koncertní housle

Učíme děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za naši pomoc něco společnosti navrací. Děti si mohou samy vybrat, jak rozvoj svého talentu zúročí. Magda by ráda uspořádala vystoupení v domově seniorů nebo naopak dětem v mateřské školce či dětském domově.

MAGDIN MOTIVAČNÍ DOPIS:

Jmenuji se Magdalena Zajacová,

je mi 13 let. Chodím do 7.B na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Hrají na housle, mandolínu, klarinet a dudy, také ráda kreslím. Docházím na výtvarný kurz do ateliéru Ba – Ka – May. Letos v květnu jsme uspořádali vernisáž v PKO Liberec. Nejraději hraji na housle. Účastnila jsem se několika soutěží ( v roce 2014 jsem vyhrála 1. místo v krajském kole ve hře na housle, minulí rok 2. místo v okrese ve hře na klarinet, na soutěži  Žibřidická žabka ocenění talent roku 2015, s lidovým souborem Jablůňka jsme postoupili do celostátního kola, kde jsme skončili 4.)

Tento rok jsme se s klarinetovým triem umístili na 1. místě v okrese s postupem do krajského kola, kterého jsme se nemohli zúčastnit kvůli 4 dennímu turné na Slovensku. 24. června odjíždím s Komorním smyčcovým orchestrem na týdenní turné do Itálie.

Chci se hudbě věnovat i ve svém profesním životě a vystudovat konzervatoř. K tomu ale budu potřebovat koncertní housle, jejichž cena se podle internetu pohybuje bohužel kolem 10 000 Kč.

Byla bych moc ráda kdybyste mi mohli finančně pomoci.

Ráda uspořádám vystoupení v domově seniorů nebo naopak dětem v mateřské školce či dětském domově.

V Liberci 13.6. 2016                                                              Magda

 

Fotogalerie

  • Magdalenka také moc ráda maluje. Takto si namalovala své vysněné housle
  • Hraje také na dudy
  • Se skupinou Grasshoppers II hráli v Kryštofově údolí na Memoriálu pana Chaloupky
  • Magda s dalšími dětmi doprovází sbor Carola na koncertě pro Jedličkův ústav
  • Magda při dalším vystoupení
  • A zde Magdalenka opět hraje na své milované housle