projekt dokončen červenec 2016

talentové číslo 021

Jirka - 14 let
DVOUŠLAPNÝ PEDÁL NA BICÍ

Jiří Buranský mamince už jako malý kluk v kuchyni tajně loupil nádobí a sestavoval si z něj své první bicí. S nadšením vzpomíná na své deváté narozeniny, které označuje za doposud nejkrásnější, protože dostal jako dárek svou první bicí sestavu. Tuto sestavu používá dodnes a trénuje na ní několik hodin denně. Svoje vysněné bicí si postupně vylepšuje, ale vyhovovala jeho potřebám a hlavně pokrokům, které v hudbě od svých 9. narozenin udělal. A tam třeba roznášel noviny, aby si mohl koupit nové komponenty.

Jirkovým velikým snem je stát se profesionálním bubeníkem. Už nyní působí v několika hudebních uskupeních. Doprovází dva akordeonové orchestry a jeden dechový. A cíl příštího školního roku? Příjímací zkoušky na konzervatoř v Pardubicích.

Jirkovými hudebními vzory jsou Miloš Meier a Matt Greiner z kapely August Burns Red.

Jirkův talent, ale i jeho rodiče, majíc tři děti, potřebují naši pomoc. Jirka by si moc přál nový dvoušlapný pedál. Jak sám říká, byla by to veliká pomoc nejen v cestě za jeho snem profesionálního bubeníka, ale i veliká pomoc pro jeho rodiče. Je si vědom, že si zamiloval velmi nákladný koníček. Tenhle nadaný kluk se srdcem na správné místě si podporu zaslouží.  

Přání: dvoušlapný pedál na bicí

Odkaz: http://www.muziker.cz/pearl-p-2002c-power-shifter-eliminator

Hodnota pomoci: 8.890 Kč

Učíme děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za naši pomoc něco společnosti navrací. Děti si mohou samy vybrat, jak rozvoj svého talentu zúročí. Jirka má spoustu nápadů. Napadlo jej uspořádat takový malý workshop, kde by dětem i dalším zájemcům ukázal, jak se na bicí vlastně hraje. S akordeonovým orchestrem, který doprovází, by rád uspořádal koncert. V rámci tohoto koncertu by mohl i sólově zahrát a vyprávět o bicích nástrojích. Diváky by rád zapojil hrou na tzv. Orffovy nástroje, kdy se hraje třeba na vlastní tělo. Tento originální koncert si nesmíte nechat ujít.

JIRKŮV MOTIVAČNÍ DOPIS:

Jmenuji se Jiří Buranský, je mi 14 let. Navštěvuji ZŠ V. Hejny a chodím na Základní uměleckou školu v Červeném Kostelci. Od dětství bylo mým snem stát se bubeníkem.

Již jako malý chlapec jsem bral rodičům nádobí a sestrojoval jsem si z něho své vlastní bicí. Nikdy nezapomenu na mé 9. a tím i nejkrásnější narozeniny, kdy jsem dostal svou první soupravu, kterou dodnes používám a postupně si ji vylepšuji tak, aby vyhovovala mým potřebám a pokroku v hudbě. Jak jsem výše zmínil, chtěl bych se stát profesionálním bubeníkem. Podle učitelů mám velice dobré předpoklady toho dosáhnout. Trénuji jednu až tři hodiny denně. Doprovázím akordeonové orchestry (přípravný - Akorďáci a akordeonový -  Musica Harmonika) a dechový orchestr v Č. Kostelci. V příštím roce bych se chtěl hlásit na Konzervatoř v Pardubicích.

Moc bych si přál nový dvoušlapný pedál, který stojí 6 000 – 9 000 Kč. Bohužel je to velice finančně náročný koníček, a proto bych rád poprosil o pomoc Váš nadační fond. Byla by to velká pomoc nejen v cestě za mým snem, ale i pro mé rodiče.

Rád bych předal své zkušenosti dalším dětem. Chtěl bych natočil nějaká videa k písním, v nichž by lépe vynikly bicí. Mohl bych podpořit spolužáky z naší školy a ukázat jim nějaké ty „ fígle“. Jelikož doprovázím akordeonový orchestr, mohli bychom uspořádat výchovný koncert pro žáky naší školy. V rámci koncertu bych mohl nejen sólově zahrát, ale také vyprávět o bicích nástrojích. Žáky bych mohl zapojit hrou na Orffovy nástroje, hrou na vlastní tělo a společně bychom tak uspořádali vlastní malý koncert.

 

 

Fotogalerie

  • Jirka během vystoupení
  • Bicí je jeho život. Úsměv jen potvrzuje, jak je se svou bicí sestavou Jirka šťastný
  • Další vystoupení...
  • Jirka trénuje v malé kůlně i několik hodin denně
  • A do třetice ještě jednou z mnoha vystoupení, kterých se Jirka účastí