projekt dokončen červen 2015

talentové číslo 006

Dominik - 15 let
ŘEVNICE

Dominik Ponocný má neobyčejný koníček. Jeho srdeční záležitostí je myslivost, které se věnuje od svých sedmi let. V posledních letech se aktivně věnuje především vábení. A myslivosti se rozhodl zasvětit svůj život, proto mu čerstvé přijetí na Střední lesnickou školu udělalo velikou radost.

Dominik chodí každý týden na kurzy vábení, kde rozvíjí své dovednosti. A protože je to milý skromný kluk, se svými úspěchy ne nechlubí. Jeho maminka, se kterou Dominik žije, nám však prozradila úžasné úspěchy, kterých Dominik dosáhl. Může se pyšnit 4x 1. místem v okresním kole soutěže pro mladé myslivce „Zlatá srnčí trofej“ a dvakrát se zúčastnil i celonárodního kola.

Jeho snem je dostat myslivost mezi mladé lidi, protože myslivců ubývá a Dominik by rád všem klukům i holkám ukázal, jak důležitou roli v životě zvěře myslivec hraje, protože se o ni především stará a pomáhá jí. Cítí, že právě vábení a přednášky o myslivosti by mohly být tou správnou cestou, jak mladé lidi přilákat. Moc by si přál se stát po studiích oborníkem.

Dominik má sen a dělá vše, co je v jeho silách, aby se mu splnil. Rád by rozvinul svoje dovednosti, ale k tomu je potřeba nová řevnice – onen kouzelný vábící nástroj. Tenhle šikovný ambiciózní kluk potřebuje naši pomoc. Vybral si novou řevnici, jelení vábničku, která mu umožní rozšířit vábící repertoár.

Přání: Jelení vábnička Faulhaber

Informace o vábičce: http://www.e-myslivost.cz/detail/lovecke-potreby/vabnicky-jeleni/jeleni-vabnicka-faulhaber.html

Učíme děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět. Každý účastník tedy za naši pomoc něco společnosti navrací. Děti si mohou samy vybrat, jak rozvoj svého talentu zúročí. Dominik se rozhodl, že na 1. stupni základní školy předvede, co se naučil a přiblíží ostatním techniku vábení různých druhů zvěře a myslivost jako takovou. Navíc navrhl, že si vypůjčí na ukázku „myslivecké“ pomůcky, které přednášku ještě zatraktivní. My budeme u toho a vše zdokumentujeme. Dárci, kteří se rozhodli splnit Dominikův sen, se mohou přijet podívat a přesvědčit se, že jejich pomoc má smysl.

DOMINIKŮV MOTIVAČNÍ DOPIS:

Dobrý den

Touto zprávou bych vás chtěl přesvědčit, že to co dělám je zajímavé a moc to pro mě znamená. Už od 7 let se aktivně věnuji myslivosti. Nikdo neví, jak jsem se k tomu dostal, jelikož nikdo z rodiny myslivcem nebyl a tak jsem byl vždy takový „samouk“. A díky tomuto koníčku jsem se poté dostal k jedné z nejstarších disciplín lovu, vábení. Já se učím především vábení jelenů, naší královské zvěře. V této zajímavé disciplíně jsem měl dokonce svoji první soutěž a tak si dovolím říci, že už jsem dostal pár rad a nových zkušeností. Ale na soutěži to je jiné, než v lese. Představte si, že před vámi se z houští vynoří mohutná postava jelena, který šel za vaším hlasem. To je teprve ten pravý adrenalin, který tak rád vyhledávám. Je to nezapomenutelný zážitek pro někoho, kdo má pro to srdce. Samotné vábení jelenů je skvělou ukázkou pro veřejnost. Lidé si tak mohou díky soutěžím nebo přednáškách udělat živoucí obraz o tom, jaké to je spatřit krále našich lesů v tom nejkrásnějším období – jelení říje. Dobu námluv doprovází právě tento hlasitý projev, kterému myslivci říkají „troubení“. Jeleni se tímto troubením vyzývají k souboji o teritorium ale především o laně a nezřídka to končí soubojem někdy na život a na smrt. A já bych byl moc rád, kdybych tímto způsobem mohl přiblížit široké veřejnosti krásu myslivosti. Třeba formou besed s ukázkou pro děti 1. stupně základních škol i zájmových organizací a ukázat nejen hlasy jelenů, ale také jiných druhů zvěře a říci k tomu pár informací a pokusit se mezi dětmi ukázat myslivce jako ochránce naší přírody. Protože na myslivce je často pohlíženo negativně a mojí povinností, jakožto snad budoucího myslivce, je ukázat veřejnosti, že myslivost je v první řadě péče o zvěř a hospodaření s ní, a že lov je druhořadý a není prioritou.

 

Dominik Ponocný

Fotogalerie

  • Dominik během soutěže
  • Dominik se svou řevnicí
  • Pro přátelé a rodinu Dominik uspořádal výstavu s přednáškou a ukázkou vábení. Měla veliký úspěch!
  • V lese... kde je Dominik jako doma!
  • Dominik moc rád fotí...